ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ในระยะแรกอยู่ในความดูแลของโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด สงขลา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โดยตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายชาญชัย สุดใจ อาจารย์ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี และได้ขออนุญาตใช้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี (เดิม) เป็นสำนักงานชั่วคราว จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าว และในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษแบบมาตรฐาน ๑ หลัง ได้รับงบประมาณโครงการศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 13,325,250 บาท จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการให้บริการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมเด็กพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแบบประหยัด รั้ว และงานผังบริเวณ ได้แก่ ป้อมยาม ถนน โรงจอดรถ คูระบายน้ำ และ เสาธง ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ได้ย้ายสำนักงานมาที่ หมู่ที่ ๖ ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต ๘ หน่วย อาคารพยาบาล โรงอาบน้ำสำหรับคนพิการ ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ได้ให้บริการนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป – กลับ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลปัตตานี ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,266

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
แบบสอบถาม
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.