ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     ข้าราชการ 

ข้าราชการ
ข้าราชการ  


นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการ


นายอำพล จ่าพันธุ์
รองผู้อำนวยการ


นายเจษฎา หะยียามา
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ


นางนวรัตน์ แผ้วสะอาด
ครูชำนาญการ


รวิวรรณ สุขหนูแดง
ครูชำนาญการ


นส.นุชนาฏ จันสนธิ
ครูชำนาญการ


นางภาวันตี หะยียามา
ครูชำนาญการ


นายสุรศิลป์ จันทร์ดำ
ครูชำนาญการ


นส.ทยิดา อุดมรักษ์
ครู


นายอนุวัฒน์ สีโลปา
ครู


นางภัทรียา สะแลมัน
ครู


นายวีรชัย จันทร์อ่อน
ครู


นส.วัชโลบล แวงวรรณ
ครู


พรประสิทธิ์ โพธิ์เงิน
ครู


นายวิรัตน์ วิลาจันทร์
ครูผู้ช่วย


นางธนิดา วงศ์สัมพันธุ์
ครูผู้ช่วย


นส.โรฟียาห์ ตะแซ
ครูผู้ช่วย


นางดวงกมล อุบล
ครูผู้ช่วย


นส.ศุภวรรณ จันทรลาภ
ครูผู้ช่วย


นส.ศริมา หาปัญนะ
ครูผู้ช่วย


นส.สินารี เจ๊ะเล๊าะ
ครูผู้ช่วย


นส.สมฤดี อินตาใจ
ครูผู้ช่วย


นายอัฎฮา สุมาลี
ครูผู้ช่วย


นางวาสนา หะมิงมะ
ครูผู้ช่วย


นส.อาแอเสาะ เจะนิ
ครูผู้ช่วย


นส.วทัญญุตา ทับทวี
ครูผู้ช่วย


นายภูวินท์ เพชรกาญจน์
ครูผู้ช่วย


นส.ปวีณา เสียงแจ้ว
ครูผู้ช่วย


นายศุภชัย แกมนิล
ครูผู้ช่วย


นางสาวมัรญาณ์ อาแว
ครูผู้ช่วย


นส.แวฟาดีละห์ สะอะ
ครูผู้ช่วย


นายฮาสือบูเล๊าะ ยีดิง
ครูผู้ช่วย


นายฟาริด เจะยูนุ
ครูผู้ช่วย


นายณัฐพงษ์ สุนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอามีร่าห์ จินเดหวา
ครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,291

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
แบบสอบถาม
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.