ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     พี่เลี้ยงฯศูนย์ 

พี่เลี้ยงฯศูนย์
พี่เลี้ยงฯศูนย์  


นายอิสมาแอ เจะเงาะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายแวสุไรดี แวนาแว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.มาเรียม  สะแม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.รานี  ยูโซะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางมารียัน สะรีเดะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายธีรวิทย์ สีลาภเกื้อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.ซูไฮลา โส๊ะหมะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.นุจรีย์ วินิจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.มาริษา อภิบาลแบ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวซารีห๊ะ โต๊ะเด้ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.ณิรัฐกานต์ นิลแดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายรูสลัม อาแว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายธีรวัฒน์ แซ่ว่อง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสิรพร จันทวดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายธีรพงศ์ วงค์วาด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นส.ชลธิชา วาระเพียง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,274

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
แบบสอบถาม
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.