ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     พี่เลี้ยงฯหน่วยบริการ 

พี่เลี้ยงฯหน่วยบริการ
พี่เลี้ยงฯหน่วยบริการ  


.
.


นส.บาฮีย๊ะ บาฮา
หน่วยฯกะพ้อ


นส.ปาตีเมาะ  หะยีสะอุ
หน่วยฯโคกโพธิ์


นส.จิรภา  ใบดอเลาะ
หน่วยฯโคกโพธิ์


นส.อาแอเซาะ อาแด
หน่วยฯทุ่งยางแดง


นส.มาสกะห์  ยานยา
หน่วยฯทุ่งยางแดง


นส.วีระยา  ดาจูดา
หน่วยฯปะนาเระ


นส.อาอีด๊ะ  สมุทรางกูล
หน่วยฯปะนาเระ


นส.รอกีเยาะ  มิง
หน่วยฯมายอ


นายมูฮำหมัด เจะเต๊ะ
หน่วยฯมายอ


ชานิดา ขาเร็มดาเบะ
หน่วยฯแม่ลาน


นส.สากีเร๊าะ ปุยุ
หน่วยฯแม่ลาน


นางรัตนา  ดินแดง
หน่วยฯไม้แก่น


นส.ซอฟียะห์ นิมอ
หน่วยฯไม้แก่น


นางเจ๊ะรอเมาะ  มูซอ
หน่วยฯยะรัง


นายอดินันต์ ราแด
หน่วยฯยะรัง


นส.เจะบีเดาะ  ดาโอะ
หน่วยฯยะหริ่ง


นส.อาอีซะห์  ดอเลาะ
หน่วยฯยะหริ่ง


นายนิรุสนันท์ สุไลมาน
หน่วยฯสะนิง


นางสาวอนันทิตา บูงอ
หน่วยฯสะนิง


นายเจะสมาร เจะซอ
หน่วยฯสายบุรี


นางสูไวบ๊ะ  สาและแว
หน่วยฯสายบุรี


นางอายนี  สะมะแอ
หน่วยฯหนองจิก


นางสาวเจ๊ะนูย๊ะ  โตะเจะ
หน่วยฯหนองจิก


นายสรวุธ หะมะ
หน่วยฯหนองจิก

ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,288

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
แบบสอบถาม
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.