ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     เผยแพร่งานวิจัย 
เผยแพร่งานวิจัย
เผยแพร่งานวิจัย  
     ชุดฝึกการออกเสียงตัวเลขของนักเรียนออทิสติกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1เปิดอ่าน
     การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเกี่ยวกับการอาบน้ำ โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านเปิดอ่าน
     การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมการร้อยลูกปัดของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยการใช้เทคนิคเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual Strateges)เปิดอ่าน
     ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1 – 10 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(ผุู้วิจัยนายทรงพล นามแป้น)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย(ผู้วิจัย นางสาววาสนา บาตู)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาโดยใช้บัตรภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ผู้วิจัย นางสาวดรุณี ปังหลีเส็น)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี(ผู้วิจัย นางสาวนุชนาฎ จันสนธิ)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมแบบฝึกทักษะกลไกที่มีผลต่อความสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(ผู้วิจัย นายวิชยาวุธ แสงวิเชียร)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนเตรียมความพร้อม สติปัญญา 1/2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี(ผู้วิจัย นายสุรศิลป์ จันทร์ดำ)เปิดอ่าน
     ชื่องานวิจัย : การฝึกทักษะการรอคอยของเด็กออทิสติกโดยใช้เกมการโยนบอล ของนักเรียนที่มีความบกพร่องออทิสติก ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี(ผู้วิจัย : นางชนิกานต์ ปัญญาคำ)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้กล้ามเนื้อมือโดยใช้แบบฝึกลากเส้น ของเด็กชายอาทิพย์ บือราเฮง(ผู้วิจัย นางยามีละ โตะเฮง)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ(ผู้วิจัย นางอนงค์ โอพั่ง)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษามือค่าจำนวนตัวเลข 1 - 5 สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(ผู้วิจัย นายกิตติณัฏฐ์เจียงใหม่)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการร้อยวัตถุที่มีลักษณะต่าง ๆ(ผู้วิจัย นางนวรัตน์ แผ้วสะอาด)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้ตารางภาพของนักเรียนในชั้นเรียนบุคคลออทิสติก ๑ (ผู้วิจัย นายไพโรจน์ ไพรเขียว)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(ผู้วิจัย นางสาวชรินรัตน์ ต้นเพ็ชร)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง :การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและวิชาการ เรื่องการรู้จักรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้สื่อรูปทรง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(ผู้วิจัย : นางสาวจิราภา ทิศวงศ์)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกทักษะที่มีต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับนักเรียนบกพร่องทางด้านร่างกาย ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558(ผู้วิจัย นายเอก ดลราษี)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาโดยใช้บัตรภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี(ผู้วิจัย นางธัญพร แสงสว่าง)เปิดอ่าน
     ชื่อเรื่อง การพัฒนาการทักษะวิชาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการ เคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้แบบฝึกจับคู่พยัญชนะไทย ก – ฮ (ผู้วิจัย นางณัทธษร แก้วสุกไส)เปิดอ่าน
     เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยชุดเก้าอี้ฝึกนั่ง(ผู้วิจัย:นายวีรชัย จันทร์อ่อน)เปิดอ่าน

ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.7.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,420

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.