ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ต่าง ๆ 
กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ต่าง ๆ
กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ต่าง ๆ  
     03 ประกาศ วันลา มาสาย การขออนุญาต และมาตรฐานการลงเวลาเปิดอ่าน
     04 ตารางสรุปหลักปฏิบัติในการลาของบุคลากรแต่ละประเภทเปิดอ่าน
     05 ข้อปฏิบัติ-ขออนุญาตเปิดอ่าน
     06. กำหนดมาตรฐานวันเปิดอ่าน
     07 ระเบียบการลาเปิดอ่าน
     08 เวลาปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     09 สิทธิ จชตเปิดอ่าน
     010 การลาบ่อยครั้งเปิดอ่าน
     011-จ่ายค่าจ้างลูกจ้างเปิดอ่าน

ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.7.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,440

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.