ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ประวัติโรงเรียน
เจตนารมณ์
ปรัชญาการศึกษา
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างกลุ่มงาน
ข้าราชการ
โครงสร้างการบริหารงาน
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พี่เลี้ยงฯศูนย์
พี่เลี้ยงฯหน่วยบริการ
ยามฯ คนงาน คนครัว
เอกสารดาวน์โหลด
งานแผนงาน
ผลงานผู้บริหาร
SAR ปี 2561
พรบ.จัดซือจัดจ้างฯ 2560
คู่มือสื่อ
เอกสารงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล
หลักสูตร 2563
ผลงานวิชาการ
เผยแพร่งานวิจัย
บทคัดย่อ ครูเจษฏา
บทคัดย่อ รองฯอำพล
วารสาร
วารสาร ปี 2561
วารสาร ปี 2562
วารสาร E-book
รายงานงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งปีงบประมาณ 2564
กลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งปีงบประมาณ 2564
กลุ่มบริหารงบประมาณ
คำสั่งปีงบประมาณ 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งจ้างปีงบประมาณ 2564
แบบประเมินบุคลากร 2563
สัญญาจ้างฯ 2564
กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ต่าง ๆ
คำสั่งโครงสร้าง ศกศ.ปน.
คำสั่งจ้างปีงบประมาณ 2561
คำสั่งจ้างปีงบประมาณ 2562
คำสั่งจ้างปีงบประมาณ 2563
คำสั่งกลุ่ม 8
คำสั่งปีงบประมาณ 2564
เมนูทางขวา
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พี่เลี้ยงหน่วยฯ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,292

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
แบบสอบถาม
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.